Jos Koning
musicus en wetenschapper / musician and scientist
Werkboeken en oefen-audio voor violisten
Rock the Fiddle 1 een     uitgebreid     werkboek     pop     en     rock     inclusief     uitgebreide     werk-audio     met voorbeelden   en   begeleidingen.   Wat   komt   er   aan   de   orde?   Een   aantal   genres   vanaf blues    en    rock&roll,    en    een    groot    aantal    technieken:    op    het    gehoor    naspelen, toonsoorten,   improvisatie   van   solo's   en   begeleidingen,   ritmes   en   syncopes,   allerlei glissando's. De   gebruikte   muziek   bestaat   voor   het   grootste   deel   uit   echte   hits.   Alles   zowel   met ingespeelde   voorbeeldviool   als   alleen   begeleiding.   Voor   wie   echt   teveel   moeite   heeft met het op het gehoor aanleren is er een bijlage met bladmuziek opgenomen.  
Rock the Fiddle 2: spelen met akkoorden De   viool   is   meer   dan   louter   een   "melodie-instrument"!   De   viool   heeft   een   ongekende kracht   als   begeleidingsinstrument   in   folk,   rock   en   pop.   In   Spelen   met   akkoorden   leer je    "als    een    gitarist"    omgaan    met    akkoordenschema's,    de    begeleiding    krachtig neerzetten,   improviseren   over   akkoordenschema's,   zelf   akkoordenschema's   maken en   tegenstemmen   verzinnen.   De   muziek   komt   uit   de   folk-   en   rockwereld.   Met   dit boek en de werk-audio wordt omgaan met akkoorden tot een tweede natuur.
55 pagina’s plus 66 tracks - € 23
Rock the Fiddle 3: Swingende jigs en reels - hoe doe je dat… Jigs   en   reels,   en   anders   swingends:   je   doet   je   best   met   de   bladmuziek   maar   een Ierse    swing....díe    komt    er    niet    in!    Dit    boek    helpt    je    wél    op    weg.    Jigs,    reels, hornpipes,   maar   ook   swingende   muziek   uit   andere   landen:   het   geheim   zit   hem   in   de streektechniek    die    voor    een    "klassiek"    violist    totaal    onverwacht    is,    en    in    de bestaande   bladmuziek   niet   is   terug   te   vinden.   Die   techniek   wordt   heel   praktisch   uit de    doeken    gedaan.    Daarnaast    aandacht    voor    de    linkerhandtechnieken    die    deze muziek zo leuk maken. De     audiotracksbevatten     zowel     de     voorbeelden     als     de     begeleidingen.     In     die begeleiding   hoor   je   steeds   een   viool   die   de   tweede   stem   speelt.   Dat   geeft   je   motor houvast!
40 pagina’s, 61 tracks - € 26
Wil    je    rock,    pop,    folk    of    gypsy    leren    spelen?    Leren mproviseren?   Uit   het   hoofd   leren   spelen?   Hieronder   is studiemateriaal   te   over!   Alle   boeken   worden   per post   verstuurd;   de   audio   krijg   je   bij   bestelling digitaal toegezonden. Alles   his   te   bestellen   door   het   betreffende   bedrag   over te   maken   naar   bankrekening   NL97   ASNB   0709   1512 84 t.n.v. J.A.J. Koning. Alle bedragen zijn incl. porto. Stuur   tegelijk   met   de   betaling   een   e-mail   met uw    postadres    en    de    gewenste    titel(s)    (klik hier).
Riffs - swingende speel- en improvisatiestukken Ontstaan   tijdens   de   vioollessen   van   ViolaMuse   met   leerlingen   die   al   wat   gewend zijn.   En   té   leuk   om   alleen   voor   onszelf   te   houden.   Een   serie   enorm   swingende, korte     regels     die     je     eindeloos     kunt     herhalen,     waar     je     uitgebreid     op     kunt improviseren en waarbij je langzaam in een enorme swingmotor verandert. Een   belangrijk   onderdeel   van   de   riffs   is   dat   ze   vaak   op   twee   snaren   tegelijk   gespeeld worden:   eenvoudige   maar   uiterst   effektieve,   krachtige   dubbelgrepen.   Zolas   gezegd: de viool is meer dan louter een "melodie-instrument"! Bladmuziek   en   audiotracks   waarvan   één   alleen   de   begeidingen   bevat.   Te   gebruiken door één of twee violisten tegelijk.  
10 pagina’s, 28 tracks - € 15
ViolaMuse ‘op het gehoor’-tracks Drie   series   met   muziek   uit   allerlei   landen,   om   op   het   gehoor   aan   te   leren.   De meeste   violisten   hebben   dat   niet   geleerd,   maar   door   de   rustige   opbouw   van   deze series   en   de   korte   handleiding   leer   je   het   als   vanzelf.   De   eerste   serie   begint   echt helemaal   vooraan,   met   simpele   kinderliedjes.   Op   de   derde   speel   je   vlotte   stukjes, en   het   laatste   deel   daarvan   laat   ruimte   voor   positiespel.   Alles   met   voorbeeldtracks én begeleidingstracks.
per   serie   (24,   18   en   24   tracks)   €   7,50, set van 3 series € 15
Tzigane Veel   bekende   zigeunermuziek   is   als   bladmuziek   uitgegeven....   maar   hóe   leer   je   dan de verrassende timing, de glissandi, de variaties? Ruim     20     zigeunerstukken     om     op     het     gehoor     aan     te     leren,     allemaal     met voorbeeldtrack   en   begeleidingstrack.   Een   groot   aantal   titels   hoort   tot   het   bekende standaardrepertoire.
44 tracks - € 14
56 pagina’s plus 57 tracks - € 30
En: zie ook de drie speelboeken  Twee Violen en een Bas!
Jos Koning
musicus en wetenschapper musician and scientist
Werkboeken en meespeel-audio voor violisten
Rock the Fiddle 1
Rock    the    Fiddle    2:    spelen    met akkoorden De    viool    is    meer    dan    louter    een "melodie-instrument"!       De       viool heeft     een     ongekende     kracht     als begeleidingsinstrument       in       folk, rock      en      pop.      In      Spelen      met akkoorden   leer   je   "als   een   gitarist" omgaan     met     akkoordenschema's, de   begeleiding   krachtig   neerzetten, improviseren       over       akkoorden- schema's, zelf akkoordenschema’s
maken   en   tegenstemmen   verzinnen.   De   muziek   komt   uit de   folk-   en   rockwereld.   Met   dit   boek   en   de   werk-audio wordt omgaan met akkoorden tot een tweede natuur.
55 pagina’s , 66 tracks - € 23
Rock    the    Fiddle    3:    Swingende jigs en reels - hoe doe je dat… Jigs   en   reels,   en   anders   swingends:   je doet   je   best   met   de   bladmuziek   maar een   Ierse   swing....díe   komt   er   niet   in! Dit   boek   helpt   je   wél   op   weg.   Jigs, reels,      hornpipes,      en      swingende muziek      uit      andere      landen:      het geheim   zit   hem   in   de   streektechniek die   voor   een   "klassiek"   violist   totaal onverwacht
is,   en   in   de   bestaande   bladmuziek   niet   is   terug   te   vinden. Die   techniek   wordt   heel   praktisch   uit   de   doeken   gedaan. Daarnaast   aandacht   voor   de   linkerhandtechnieken   die   deze muziek zo leuk maken. De    audiotracks    bevatten    zowel    de    voorbeelden    als    de begeleidingen.   In   die   begeleiding   hoor   je   steeds   een   viool die de tweede stem speelt. Dat geeft je speelmotor houvast!
40 pagina’s, 61 tracks - € 26
Wil je rock, pop, folk of gypsy leren spelen? Improviseren? Uit   het   hoofd   leren   spelen?   Hieronder   is   studiemateriaal   te over!   Alle   boeken   worden   per   post   verstuurd;   de   audio krijg je bij bestelling digitaal toegezonden. Alles   his   te   bestellen   door   het   betreffende   bedrag   over   te maken   naar   bankrekening   NL97   ASNB   0709   1512   84   t.n.v. J.A.J. Koning. Alle bedragen zijn incl. porto. Stuur   tegelijk   met   de   betaling   een   e-mail   met   uw   postadres en de gewenste titel(s) (klik hier).
Riffs      -      swingende      speel-      en improvisatiestukken Ontstaan    tijdens    de    vioollessen    van ViolaMuse   met   leerlingen   die   al   wat gewend    zijn.    En    té    leuk    om    alleen voor    onszelf    te    houden.    Een    serie enorm   swingende,   korte   regels   die   je eindeloos     kunt     herhalen,     waar     je uitgebreid   op   kunt   improviseren   en waarbij    je    langzaam    in    een    enorme swingmotor verandert.
Een   belangrijk   onderdeel   van   de   riffs   is   dat   ze   vaak   op twee   snaren   tegelijk   gespeeld   worden:   eenvoudige   maar uiterst   effektieve,   krachtige   dubbelgrepen.   Zolas   gezegd: de viool is meer dan louter een "melodie-instrument"! Bladmuziek      en      audiotracks      met      voorbeelden      en begeleidingen.   Te   gebruiken   door   één   of   twee   violisten tegelijk.
10 pagina’s, 28 tracks - € 15
ViolaMuse      ‘op      het      gehoor’- tracks Drie    series    met    muziek    uit    allerlei landen,    om    op    het    gehoor    aan    te leren.    De    meeste    violisten    hebben dat     niet     geleerd,     maar     door     de rustige   opbouw   van   deze   series   en de   korte   handleiding   leer   je   het   als vanzelf.   De   eerste   serie   begint   echt helemaal vooraan, met simpele kin-
derliedjes.    Op    de    derde    speel    je    vlotte    stukjes,    en    het laatste    deel    daarvan    laat    ruimte    voor    positiespel.    Alles met voorbeeldtracks én begeleidingstracks.
per serie (24, 18 en 24 tracks) € 7,50, set van 3 series € 15
Tzigane Veel   bekende   zigeunermuziek is               als               bladmuziek uitgegeven....   maar   hóe   leer   je dan   de   verrassende   timing,   de glissandi, de variaties? Ruim   20   zigeunerstukken   om op    het    gehoor    aan    te    leren, allemaal     met     voorbeeldtrack en        begeleidingstrack        met ingespeelde viool, een met de
begeleidingen    die    erbij    horen.    Een    groot    aantal    titels hoort tot het bekende standaardrepertoire.
44 tracks - € 14
En   zie   ook   de   drie   speelboeken    Twee   Violen   en   een Bas!
De   gebruikte   muziek   bestaat   voor   het   grootste   deel   uit echte   hits.   Alles   zowel   met   ingespeelde   voorbeeldviool   als alleen   begeleiding.   Voor   wie   echt   teveel   moeite   heeft   met het     op     het     gehoor     aanleren     is     er     een     bijlage     met bladmuziek opgenomen.
56 pagina’s, 57 tracks - € 30
een    uitgebreid    werkboek    pop    en rock    inclusief    uitgebreide    werk- audio        met        voorbeelden        en begeleidingen.   Wat   komt   er   aan   de orde?     Een     aantal     genres     vanaf blues    en    rock&roll,    en    een    groot aantal    technieken:    op    het    gehoor naspelen,      ritmes      en      syncopen, toonsoorten,       improvisatie       van solo's   en   begeleidingen,   ritmes   en syncopes, allerlei glissando's.