Frivole muziek op Amsterdamse regentenlessenaars
"De Nieuwe Hollandsche Schouwburg"
uit 1751-1761 bestudeerd en heruitgegeven
Wat   stond   er   in   de   18e   eeuw   op   de   muzieklessenaars   van   de   Amsterdamse   regenten-elite;   wat   speelden   de muziekamateurs   uit   de   ‘betere   kringen’?   Misschien   een   sonate   van   Nozeman   of   Corelli,   een   concertje   van Vivaldi   of   Pepusch….maar   vooral   veel   muziek   die   afkomstig   was   uit   de   onderkant   van   de   Amsterdamse samenleving en het frivole uitgaansleven!
De Nieuwe Hollandsche Schouwburg
,    een    serie    van    negen    boekjes    met    (dans)melodieën,    werd    oorspronkelijk uitgegeven   tussen   1751   en   1771.   Helaas   zijn   van   de   oorspronkelijke   negen   deeltjes   slechts   zes   bewaard;   die   bevatten   in totaal    447    melodieën.    In    januari    2010    is    daarvan    een    facsimile-uitgave    verschenen    bij    uitgeverij    Drie    Koningen    in Enkhuizen.
In combinatie hiermee verscheen bij Twee Violen en een Bas in Nijmegen het boek
De Nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771: het einde van een tijdperk in de Amsterdamse muziek.
Dit   boek,   geschreven   door   dr.   Jos   Koning ,   socioloog,   musicoloog   en   musicus,   gaat   boeiend   in   op   de Amsterdamse   wereld waarin   deze   muziek   indertijd   werd   gespeeld   en   uitgegeven.   Op   het   leven   en   het   werk   van   de   muzikanten,   op   de   elite   van de   stad   én   de   zelfkant,   en   op   de   ideeën   van   de   oorspronkelijke   uitgever   Johannes   Smit.   Deze   studie   maakt   een   eind   aan het   idee   dat   de   elite   vooral   kunstmuziek   gebruikt   zou   hebben.   Hier   vindt   de   lezer   ook   een   paar   praktische   overzichten, waarin per melodie de herkomst besproken wordt.
Jos Koning  spreekt van
een  geheel  verwaarloosd  Nederlands 
erfgoed
        en    illustreert    de    opvallende    voorkeur    van    de chique    Amsterdammers    met    een    grote    verscheidenheid    aan    bewijzen.    De    muziek,    onder    meer    afkomstig    uit    de speelhuizen   (kroeg,   danszaal   en   bordeel   in   één)   waar   de   bargoense   tegencultuur   van   het   kansloze   stadsproletariaat   de toon   zette,   vond   in   gedrukte   vorm   gretig   aftrek   bij   de   gefascineerde   bovenlagen.   Nog   uitgebreid   met   muziek   uit   de kermissen   in   de   dorpen   rond   de   stad   werden   de   series   een   groot   succes,   met   oplagen   van   duizenden   exemplaren. Vanwege   de   almaar   stijgende   vraag   grepen   de   uitgevers   spoedig   naar   een   derde   bron:   het   toneel   van   de   Amsterdamse schouwburg,   waar   het   ondanks   het   culturele   tintje   gistte   van   lichtzinnigheid   en   losbandigheid.   De   Nieuwe   Hollandsche Schouwburg   spande   daarin   de   kroon.   Tegelijk   was   die   serie   een   eindpunt:   Verlichting,   patriottenidealen   en   de   Franse revolutie leidden tot een cultureel en moreel reveil waartegen dit muziekgenre niet opgewassen was...
Trio
speelt een programma met muziek uit De Nieuwe Hollandsche Schouwburg
,        afgewisseld met anekdotische verhalen uit de Amsterdamse wereld rond de serie. Hier is al wat te horen:
muzikaal voorproefje:
De Brandblusser
Charmoes
Het Marmodtje
De Nieuwe Hollandsche Schouwburg bestellen:
De facsimile-uitgave is op dit moment uitverkocht. Op de site van de Liederenbank  zijn van alle melodieën scans en transcripties te vinden. De studie “De Nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771: het einde van een tijdperk in de Amsterdamse muziek” is te bestellen door € 19,50 plus verzendkosten (binnen Nederland € 3,--) over te maken naar: NL97 ASNB 0709 1512 84, t.n.v. Jos Koning. Vermeld daarbij waar het om gaat, plus het adres waar het boek aan moet komen. U wordt aangeraden deze gegevens ook in een mail  te vermelden! Na ontvangst wordt het boek u dan toegezonden.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jos Koning, via telefoon 06-497 60 563, of via mail
contact:
Trio   Twee   Violen   en   een   Bas   speelt   deze   en   andere   muziek   uit   De   Nieuwe   Hollandsche   Schouwburg   op   de   CD   “De Graaf van Buuren”. Deze CD is hier  te bestellen.
Frivole muziek op Amsterdamse regentenlessenaars
"De Nieuwe Hollandsche Schouwburg"
uit 1751-1761
Wat   stond   er   in   de   18e   eeuw   op   de   muzieklessenaars   van   de   Amsterdamse regenten-elite;    wat    speelden    de    muziekamateurs    uit    de    ‘betere    kringen’? Misschien   een   sonate   van   Nozeman   of   Corelli,   een   concertje   van   Vivaldi   of Pepusch….maar   vooral   veel   muziek   die   afkomstig   was   uit   de   onderkant   van de Amsterdamse samenleving en het frivole uitgaansleven!
De Nieuwe Hollandsche Schouwburg,
          een     serie     van     negen     boekjes     met (dans)melodieën,   werd   oorspronkelijk   uitgegeven   tussen   1751   en   1771.   Helaas zijn   van   de   oorspronkelijke   negen   deeltjes   slechts   zes   bewaard;   die   bevatten   in totaal     447     melodieën.     In     januari     2010     is     daarvan     een     facsimile-uitgave verschenen bij uitgeverij Drie Koningen in Enkhuizen.
In combinatie hiermee verscheen bij Twee Violen en een Bas in Nijmegen het boek
De Nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771: het einde van een tijdperk in de Amsterdamse muziek.
Dit   boek,   geschreven   door   dr.   Jos   Koning ,   socioloog,   musicoloog   en   musicus, gaat   boeiend   in   op   de   Amsterdamse   wereld   waarin   deze   muziek   indertijd   werd gespeeld   en   uitgegeven.   Op   het   leven   en   het   werk   van   de   muzikanten,   op   de elite   van   de   stad   én   de   zelfkant,   en   op   de   ideeën   van   de   oorspronkelijke   uitgever Johannes   Smit.   Deze   studie   maakt   een   eind   aan   het   idee   dat   de   elite   vooral kunstmuziek   gebruikt   zou   hebben.   Hier   vindt   de   lezer   ook   een   paar   praktische overzichten, waarin per melodie de herkomst besproken wordt.
Jos Koning       
  spreekt   van   een   verwaarloosd   Nederlands   erfgoed,   en   illustreert   de   opvallende voorkeur   van   de   chique   Amsterdammers   met   een   grote   verscheidenheid   aan bewijzen.    De    muziek,    onder    meer    afkomstig    uit    de    speelhuizen    (kroeg, danszaal   en   bordeel   in   één)   waar   de   bargoense   tegencultuur   van   het   kansloze stadsproletariaat    de    toon    zette,    vond    in    gedrukte    vorm    gretig    aftrek    bij    de gefascineerde   bovenlagen.   Nog   uitgebreid   met   muziek   uit   de   kermissen   in   de dorpen    rond    de    stad    werden    de    series    een    groot    succes,    met    oplagen    van duizenden     exemplaren.     Vanwege     de     almaar     stijgende     vraag     grepen     de uitgevers    spoedig    naar    een    derde    bron:    het    toneel    van    de    Amsterdamse schouwburg,   waar   het   ondanks   het   culturele   tintje   gistte   van   lichtzinnigheid   en losbandigheid.   De   Nieuwe   Hollandsche   Schouwburg   spande   daarin   de   kroon. Tegelijk   was   die   serie   een   eindpunt:   Verlichting,   patriottenidealen   en   de   Franse revolutie   leidden   tot   een   cultureel   en   moreel   reveil   waartegen   dit   muziekgenre niet opgewassen was...
Trio
speelt een programma met muziek uit De Nieuwe
muzikaal voorproefje:
Brandblusser
Charmoes
Het Marmodtje
De Nieuwe Hollandsche Schouwburg bestellen:
De facsimile-uitgave is op dit moment uitverkocht. Op de site van de Liederen- bank  zijn van alle melodieën scans en transcripties te vinden. De studie “De Nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771: het einde van een tijdperk in de Amsterdamse muziek” is te bestellen door € 19,50 plus verzend- kosten (binnen Nederland € 3,--) over te maken naar: NL97 ASNB 0709 1512 84, t.n.v. Jos Koning. Vermeld daarbij waar het om gaat, plus het adres waar het boek aan moet komen. U wordt aangeraden deze gegevens ook in een mail  te vermelden! Na ontvangst wordt het boek u dan toegezonden.
bestudeerd en heruitgegeven
Hollandsche Schouwburg. Een paar voorbeelden:
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jos Koning, via telefoon 06-497 60 563, of via mail
contact:
Trio   Twee   Violen   en   een   Bas   speelt   deze   en   andere   muziek   uit   De   Nieuwe Hollandsche   Schouwburg   op   de   CD   “De   Graaf   van   Buuren”.   Deze   CD   bestelt u desgewenst hier   .