Veel violisten zijn echte 'blad-spelers'. Voor improvisatie, en voor veel niet-klassieke genres, is uit het hoofd spelen echter een voorwaarde.
 
ViolaMuse"op het gehoor"-CDs

  
Audiofragmenten

 
  
Drie CDs met muziek uit allerlei landen, om op het gehoor aan te leren. De meeste violisten hebben dat niet geleerd, maar door de rustige opbouw van deze CDs en de korte handleiding leer je het als vanzelf. De eerste CD begint echt helemaal vooraan, met simpele kinderliedjes. Op de derde speel je vlotte stukjes, en het laatste deel daarvan laat ruimte voor positiespel. Alles met voorbeeldtracks én begeleidingstracks.

Per CD EUR 7,50, set van drie EUR 20

 

Tzigane-CDs

Audiofragment tzigane

  
Veel bekende zigeunermuziek is als bladmuziek uitgegeven.... maar hóe leer je dan de verrassende timing, de glissandi, de variaties?
Ruim 20 zigeunerstukken om op het gehoor aan te leren. Eén CD met ingespeelde viool, een met de begeleidingen die erbij horen. Een groot aantal titels hoort tot het bekende standaardrepertoire.

2 CDs, EUR 14Deze CDs zijn te bestellen door het betreffende bedrag over te maken naar NL97 ASNB 0709 1512 84 t.n.v. J.A.J. Koning. Alle bedragen zijn incl. porto.
Let op: vermeld duidelijk de titel én uw adres! Stuur voor de zekerheid tegelijk met de betaling een mailtje met uw adres en gewenste titel(s)