Speelhuys zingt en speelt 'Kroegbarok": liederen en dansmuziek uit het Hollandse uitgaansleven uit de 17e en 18e eeuw, uitgevoerd met authentieke instrumenten zoals viola d'amore, violone en theorbe.
De Amsterdamse speelhuizen anno 1700: de 'poelen des verderfs' van het uitgaansleven. Drank, tabak, dansen op de muziek van viool en bas, luisteren naar de dubieuze liedjes of uit volle borst meezingen - en verleid worden door de lichte dames die er beroepshalve rondhangen. Het ensemble Speelhuys laat deze muziekwereld herleven.
The Amsterdam 'speelhuizen' from the 17th and 18th centuries, night life's temptations and avoided by decent people.... Beer, wine and jenever, tobacco smoke, dancing to the music played by violin and bass, singing the rowdy or frivolous new songs - and the tempting presence of the ladies of the profession. Speelhuys revives these localities with music and song.
 
Speelhuys horen:

bezoek de site van Speelhuys
of de Facebook-pagina: