Misschien verbazend om te horen: weinig instrumenten zijn zó geschikt om hardrock op te spelen als de viool. Jos Koning heeft in diverse hard rock-bands gespeeld, van Second Phase of Morannon rond 1970 tot Breugelband rond 2000. Daarbij gaat het niet om een 'toefje strijkers' van achter een lessenaar! Om dit werk te leren schreef Jos een zelf-werkboek:

56 pagina's, 2 CDs, prijs: EUR 30

Rock the Fiddle
een uitgebreid werkboek pop en rock inclusief twee werk-CDs met voorbeelden en begeleidingen. Wat komt er aan de orde? Een aantal genres vanaf blues en rock&roll, en een groot aantal technieken: op het gehoor naspelen, toonsoorten, improvisatie van solo's en begeleidingen, ritmes en syncopes, allerlei glissando's.
De gebruikte muziek bestaat voor het grootste deel uit echte hits. Alles zowel met ingespeelde voorbeeldviool als alleen begeleiding. Voor wie echt teveel moeite heeft met het op het gehoor aanleren is er een bijlage met bladmuziek opgenomen.

Audiofragment (rock&roll)

Dit boek is te bestellen door het betreffende bedrag over te maken naar NL97 ASNB 0709 1512 84 t.n.v. J.A.J. Koning. Alle bedragen zijn incl. porto.
Let op: vermeld duidelijk de titel én uw adres! Stuur voor de zekerheid tegelijk met de betaling een mailtje met uw adres en gewenste titel(s)

As few other instruments the violin can be used in rock, as Jos Koning has done in several hard rock bands. To help other musicians playing this style, Jos Koning wrote Rock the Fiddle, a book with two CDs.