Verdere publicaties
Jos Koning heeft als violist meegewerkt aan vele tientalen platen en CDs, onder meer van de ensembles Camerata Trajectina, Crackerhash, Eerste Hollandse Dansband, Enny Lacet, FooFoo Band, Johan Meijer, Perelaar, Palio Parea, Rowwen Hèze, Astrid Nijgh, Twee Violen en een Bas, Windkracht Acht....

Voor de SVN verzorgde hij de uitgaven van twee muziekhandschriften uit de 18e en 19e eeuw (Muzyckboek van Hanekuijk, Muziekboek van Carel en Willem Balmer).
(meer info en bestellingen)

Voor Twee Violen en een Bas verzorgde hij drie speelboeken (Twee Violen en een Bas deel 1 en 2, De Streken van Rembrandt). 
(meer info en bestellingen)

In 1983 publiceerde hij zijn proefschrift De Folkbeweging in Nederland, analyse van een hedendaagse muziek-subcultuur. 
In 2009 verscheen zijn boek 'De Nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771: het einde van een tijdperk in de Amsterdamse muziek'. 
(meer info en bestellingen)

Daarnaast schreef hij een groot aantal artikelen, waaronder enkele over violisten en vioolspel in Ierland in o.m. het Journal for Ethnomusicology, diverse artikelen over Nederlandse muziek in de achttiende eeuw en een reeks in het muziekpedagogische tijdschrift De Pyramide (waarvan hij enige tijd eindredacteur was) en het tijdschrift van de Nederlandse strijkersdocenten Arco. 

(PDF 'Hollandse deuntjes' (Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis TVNM, 2011)

(PDF 'De Amsterdamse dansmuziek-collecties uit de achttiende eeuw als schuilplaats van verloren gewaande
schouwburgmuziek' (Achttiende Eeuw 2010-2)

Ons geleidt de nieuwe tijd (Jeugd en Samenleving 1991)

The fieldworker as performer, (Ethnomusicology sept. 1980)

That plaintive touch, on the relation between tonality in Irish traditional dance-music and the left hand technique of fiddlers in east C. Clare, Ireland, in Studia instrumentorum musicae popularis VI, 1979

An anthropological approach to development and change in Irish traditional dance-music (doctoraalscriptie culturele antropologie 1977)

Irish traditional dance-music, a sociological study of its structure, development and function in the past and at present (doctoraalscriptie etnomusicologie 1976)

As a violinist Jos Koning can be heard on over 40 LPs and CDs, including recordings from leading ensembles in genres as divergent as ancient music, Dutch folk rock and Greek rebetika. He edited and published several 18th century music manuscripts. In cooperation with Twee Violen en een Bas he created three music books with old Dutch music for ensemble playing. As a scholar, he published a thesis analysing the Dutch folk movement of the 1970's as well as several articles (e.g. in the Journal for Ethnomusicology, dealing with Irish fiddle practices). As a music educator he contributed to various journals dealing with music didactics.