De Nieuwe Hollandsche Schouwburg was de laatste van de 'drie grote Amsterdamse series', de reeksen uitgaven van dansmelodieën die Amsterdamse drukkers in de 18e eeuw uitgaven. Deze derde serie is in 2010 heruitgegeven. Jos Koning schreef ter gelegenheid daarvan de studie 'De Nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771: het einde van een tijdperk in de Amsterdamse muziek'. Daarin wordt een fascinerend beeld van de muziekwereld van het Amsterdamse uitgaansleven geschetst.
Voor de auteur (musicoloog en dr. sociale wetenschappen) betekende dit na 25 jaar een terugkeer naar de wetenschap - nadat hij al eerder uitgaven van diverse muzikantenhandschriften uit de periode verzorgd had. De publicatie is gevolgd door een reeks wetenschappelijke artikelen, o.m. in het Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis en het Tijdschrift van de Werkgroep Achttiende Eeus.
bezoek de site van De Nieuwe Hollandsche Schouwburg (ook voor bestellingen/ even for ordering) link naar het artikel Hollandse Deuntjes in TVNM
De Nieuwe Hollandsche Schouwburg was the last of three large series of dance music publications issued in Amsterdam during the 18th century. It was republished again in 2010. Simultaneously Jos Koning wrote a thorough study: 'De Nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771: het einde van een tijdperk in de Amsterdamse muziek' (summary in English). It presents a lively picture of the musical world of entertainment life in 18th century Amsterdam.
With this study the author (musicologist and Ph. D. social sciences) after 25 years returned to science - having already delivered the publications of several musical manuscripts of the era.