Grenszland is een Nederlands-Duits duo met een lyrisch singer-songwriterrepertoire van Jos Koning en Johan Meijer. De liederen komen veelal uit Nederland en Duitsland, en daarvan is een deel van de hand van Johan Meijer. Ook liederen van singer-songwriters uit Polen, Rusland, Tsjechië, Portugal, meestal gezongen in Nederlands of Duits.
Grenszland (Jos Koning, Johan Meijer) is a German-Dutch singer-songwriter duo with lyrical songs. 

 Grenszland speelt:
"Meines Vaters Land"

Zie ook de video's op de video-pagina

Bezoek de site van Grenszland