De viool speelt een hoofdrol in folk en in volksmuziek uit de meeste Europese landen, maar ook in Amerika, Noord-Afrika, het Nabije Oosten en India. Ook in Nederland was het tussen 1650 en 1850 het belangrijkste instrument. Helaas is de dansmatige swing die in die muziek vaak nodig is voor de 'klassieke' violist vaak ongrijpbaar. Jos Koning heeft die swing in zijn lange jaren met Crackerhash, Perelaar, Nieuwe Hollandse Dansband, Windkracht Acht etc. helemaal uitgewerkt, en er ook een werkboek aan gewijd:
 

40 pagina's, 2 CDs, prijs: EUR 26

Rock the Fiddle 3:
Swingende jigs & Reels, hoe dóe je dat?
Jigs en reels, en anders swingends: je doet je best met de bladmuziek maar een Ierse swing....díe komt er niet in! Dit boek met twee werk-CDs helpt je wél op weg. Jigs, reels, hornpipes, maar ook swingende muziek uit andere landen: het geheim zit hem in de streektechniek die voor een "klassiek" violist totaal onverwacht is, en in de bestaande bladmuziek niet is terug te vinden. Die techniek wordt heel praktisch uit de doeken gedaan. Daarnaast aandacht voor de linkerhandtechnieken die deze muziek zo leuk maken.
De CDs bevatten zowel de voorbeelden als de begeleidingen. In die begeleiding hoor je steeds een viool die de tweede stem speelt. Dat geeft je motor houvast!

Audiofragment (reel Maids of Tulla

Dit boek is te bestellen door het betreffende bedrag over te maken naar bankrekening NL97 ASNB 0709 1512 84 t.n.v. J.A.J. Koning. Alle bedragen zijn incl. porto.
Let op: vermeld duidelijk de titel én uw adres! Stuur voor de zekerheid tegelijk met de betaling een mailtje met uw adres en gewenste titel(s)

The violin is a main folk music instruments in many countries, both in Europe and elsewhere. Many music lovers know Jos Koning mostly as an expert folk musician. In order to enable 'classical' violinists to get to grips with folk swing he wrote a book practically explaining how to do it...