In de 17e en 18e eeuw gebruikte men in Nederland een enorme voorraad eenvoudige dansmuziek. Duizenden melodieën zijn bewaard - indertijd verzameld bij de beroepsmuzikanten die hun brood verdienden in de beruchte Amsterdamse speelhuizen, in de schouwburg en bij kermissen en jaarfeesten. Deze schatkamer is vrijwel uniek in Europa. Twee Violen en een Bas (opgericht in 1978) voert deze muziek uit met de zwier en het ambachtelijke vakmanschap van de muzikanten van weleer.
A huge quantity of simple 17th and 18th century Dutch dance music has been preserved - collected by publishers of the era and the musical professionals earning their living in the famous Amsterdam 'speelhuizen', theatre and fairs. Twee Violen en een Bas performs parts of this unique musical heritage, with the flair and skills of these ancient musicians. 
Twee Violen en een Bas speelt "Keizerskroon"

Zie ook de video's op de video-pagina

bezoek de site van Twee Violen en een Bas